Pedicure vergoeding zorgverzekering 2021

18/11/2020   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

Een pedicure houdt zich bezig met de behandeling van de voet en kan verschillende voetklachten verhelpen of juist helpen voorkomen. Een normale behandeling kost ongeveer tussen de 25 en de 35 euro. Soms kunnen deze kosten van de behandeling worden vergoed als je kiest voor de juiste zorgverzekering. In dit artikel geven we informatie over de vergoeding voor pedicurezorg in de zorgverzekering van 2021.

Basisverzekering 2021

In Nederland is een basisverzekering voor iedereen verplicht. Ook jij hebt dus een basisverzekering! In een bepaald geval wordt een pedicurebehandeling vergoed vanuit dit basispakket, namelijk voor diabetespatiënten met ernstige voetklachten. Er moet dan wel sprake zijn van zogenaamd zorgprofiel van 2 of hoger. Je hebt dan recht op voetzorg en op behandeling (ter voorkoming) van huidzweren en wondjes. Vanaf zorgprofiel 3 heb je ook nog recht op podotherapie uit het basispakket.

Zorgprofiel laten vaststellen

Je zorgprofiel wordt vastgesteld door middel van een voetonderzoek, een zogenaamde screening. Goed om te weten: alle diabetici hebben vanuit de basisverzekering ieder jaar recht op vergoeding van deze screening. De screening mag worden uitgevoerd door een huisarts, een praktijkondersteuner huisarts (POH) of een diabetesverpleegkundige.

Eigen risico

Heb je recht op een vergoeding van een pedicurebehandeling of de voetscreening? Dan betaal je eventueel nog wel eigen risico, tenzij de zorg wordt verleend door een huisarts, een praktijkondersteuner of via de ketenzorg.

Pedicure zorgverzekering 2021

Aanvullende verzekering 2021

Is bovenstaande niet voor jou van toepassing? Soms kom je vanuit een aanvullende verzekering toch in aanmerking voor vergoeding pedicure bij een zorgprofiel van 1 of hoger. Afhankelijk van de verzekeraar is er soms ook dekking mogelijk bij de aandoening reumatoïde artritis, een dwarslaesie of medische voet, bijvoorbeeld ten gevolge van MS of Parkinson.

Op Zorgwijzer vind je een overzicht met alle vergoedingen voor pedicurezorg vanuit de aanvullende verzekering per 2021.

Belangrijk om te weten: een pedicurebehandling uit cosmetisch oogpunt wordt door geen enkele verzekeraar vergoed. Zelfs niet via de aanvullende verzekering.

Vergelijken van zorgverzekeringen

Zoek je een nieuwe zorgverzekering met dekking voor pedicurezorg? Dan is het slim om zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen. Overstappen is mogelijk tot het einde van het jaar. Als je wisselt van verzekeraar wordt je oude zorgverzekering automatisch stopgezet. Je nieuwe polis met dekkingen begint daarna te lopen op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.  

Laatste nieuwtjes ontvangen?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.