Hoeveel pedicures zijn er in Nederland?

  |     |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

Regelmatig krijgen wij de vraag: hoeveel pedicures zijn er in Nederland. Die vraag wordt enerzijds gesteld door mensen die een carrière in de pedicurebranche ambieren om zo hun (toekomstige) positie in de markt in te schatten en anderzijds door bedrijven die een dienst of product aan pedicures willen verkopen. Wat belangrijk is om te beseffen is dat het beroep van pedicures niet beschermd is, dus iedereen zichzelf pedicure noemen. We hebben daarom geen exacte cijfers, zoals die er voor advocaten en artsen wel zijn. Toch proberen we de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Pedicure is geen beschermd beroep

Het beroep van pedicures is niet beschermd. Dat wil zeggen dat iedereen die voetbehandelingen uitvoert zichzelf pedicure mag en kan noemen. Bovendien is de term pedicure erg breed. Enerzijds is iemand die specialistische behandelingen uitvoert die met het welzijn van de voet te maken hebben een pedicure, maar anderzijds is ook iemand die cosmetische voetbehandelingen uitvoert een pedicure. Het is wel mogelijk om bepaalde kwalificaties en diploma's te behalen als je lid bent van een beroepsvereniging.

Aantal pedicures in Nederland

Bekende cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt cijfers van verschillende bedrijfstakken bij. Uit hun cijfers blijkt dat er in het derde kwartaal van 2021 39.115 bedrijven zijn in de bedrijfstak 96022 Schoonheidssalons en pedicures. In de laatste 15 jaar is deze tak meer dan verdubbeld. De meeste bedrijven zijn actief in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en zijn eenpersoonsbedrijven (96%). Helaas zijn deze cijfers niet verder uitgesplitst, waardoor het lastig is om te destilleren om hoeveel pedicuresalons het gaat. Marktdata deed in 2019 wel een verdere verdieping. Van alle bedrijven in deze sector zou 33% pedicurezorg als hoofdactiviteit uitvoeren, wat neerkomt op ongeveer 13.000 pedicuresalons. Echter, dat wil niet zeggen dat ze alleen maar pedicurebehandelingen uitvoeren. Om de cijfers toch enigszins te rechtvaardigen: ook de grootste brancheorganisatie Provoet spreekt op haar website over haar 12.500 leden. Eerder, in 2015, spraken ze nog over 13.000 leden in hun Beleidsplan. Deze website, Pedicure.nl, heeft zo'n 7.500 actieve, ingeschreven pedicuresalons.

Een voorzichte schatting

Op basis van bovengenoemde cijfers schatten wij in dat het aantal actieve pedicures tussen de 12.500 en 17.500 ligt.

Waarom en voor wie zijn deze cijfers interessant?

Als je van plan bent om te starten als pedicure wil je graag weten of er voldoende klandizie is. Ook bedrijven die hun product of dienst willen verkopen aan pedicures willen graag weten hoe groot hun potentiële afzetmarkt is. Op basis van deze informatie kun je de pedicure dichtheid in Nederland berekenen. Uitgaande van 17,3 miljoen en 15.000 pedicures is de dichtheid ongeveer 1 pedicure per 1150 Nederlands. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het vooral wat oudere mensen zijn die een pedicure bezoeken.